maanantai 2. toukokuuta 2011

Klassisten veneiden K-rekisteri

Suomeen ollaan kehitämässä Ruotsin mallin mukaista venerekisteriä, johon otettaisiin mukaan kulttuurihistoriallisesti tärkeitä veneitä, jotka olisivat yli 40 vuotta vanhoja. Wilhelmiina kansanveneenä täyttäisi K-rekisterin kriteeristön helposti.

Julkaisen tässä kirjoittajan luvalla Kauppalehteen 5.4. kirjoitetun artikkelin aiheesta. Lisää tietoa rekisterin toteutumisesta saadaan myöhemmin tässä kuussa Turussa järjestettävän seminaarin jälkeen.


Muutamia K-rekisteriin soveltuvia perinnepursia Houtskarin laiturissa.


Arvokkaat veneet rekisteriin

On suorastaan erikoista, että veneille ei ole vielä omaa kulttuurillisesta arvosta kertovaa merkintää samaan tapaan kuin vaikkapa autoille tai moottoripyörille. Pian asia tosin muuttuu, sillä Suomeen puuhataan rekisteriä ja omaa K-merkintää klassisille, yli 40-vuotta vanhoille, kulttuurihistoriallisesti arvokkaille veneille.
 – Asiasta on puhuttu jo pitkään, mutta mitään konkreettista ei saatu aikaan. Kun Ruotsissa hyväksyttiin viime vuonna ensimmäinen vene heidän omaan K-rekisteriinsä ja tämän kunnian sai suomalaisen Androksen telakan vuonna 1921 valmistama Solave, päätin, että nyt tälle asialle on suomessakin tehtävä jotain, kertoo Puuvene-lehteä kustantava Yrjö Klippi.

Klippi on saanut hankkeen työryhmään mukaan museoviraston ohella merkittävimmät perinneveneisiin erikoistuneet yhdistykset, kuten Mahogany Yachting Society ja Suomenlahden puuveneilijät, sekä joitain pursiseuroja, kuten HSS. Tarkoitus on, että suomalaisten klassisten moottori- ja purjeveneiden rekisteri koskisi 40 vuotta vanhoja veneitä, jotka ovat edelleen käyttökunnossa.

K-merkinnän saamisesta päättäisi erilaisten dokumenttien ja tarkastusten jälkeen laaja-alainen lautakunta, johon kuuluisi puheenjohtajan ja sihteerin ohella enintään kahdeksan, kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.
 – On erittäin vaikea sanoa, kuinka paljon tällaisia veneitä Suomessa on. Suuntaa antavia lukuja toki on: ennen vuotta 1920 rakennettuja purjeveneitä on säilynyt vain kourallinen, kun esimerkiksi Ruotsissa niitä on satoja. Moottoriveneet eivät ole olleet luokkarekistereissä, joten niiden määrää ei voi sitäkään vähää arvioida.

Nyt hahmotellun kriteeristön pohja rakentuu lauseeseen "vene on rakennettu Suomessa, tai se on suomalaisen suunnittelijan piirtämä tai vene on yleistä tyyppiä Suomessa tai muuten kansallisista syistä arvokas ja säilytettävä". Ruotsalaiseen rekisteriin on päässyt runsaasti suomalaisia, italialaisia ja amerikkalaisia veneitä.
 – Kyllä mielestäni klassiset Rivat ja Chris Craftit kuuluvat tälle listalle siinä, missä ruotsalaiset Pettersonitkin, sillä ne kuuluvat osaltaan suomalaiseen perinteiseen veneilykulttuuriin.

Kun K-merkintä on vakiintunut ja rekisteri painoarvoltaan merkittävä, on oletettavaa, että sillä voisi olla samanlaisia vaikutuksia muun muassa vakuutusmakuihin kuin on esimerkiksi museaalisten moottoripyörien kohdalla. Yrjö Klippi kertookin viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden mukaansaamisen olevan "kaukainen haave", mutta hän uskoo, että aluksi vaikutus tullee löytymään erilaisten yhteistyösopimusten ja tukien hakemisen helpottumisesta. Jatkossa rekisteriin pääsee luonnollisesti myös muita kuin puuveneitä.
 – Materiaalia ei ole määritelty, sillä jo nyt on selvää, että esimerkiksi Coronetit nousevat monen veneilijän mielessä klassisiksi veneiksi. Klassikon määritelmässä keskeistä on laatu, laatu niin suunnittelussa, rakentamisessa, materiaaleissa kuin muotoilussakin, Klippi kertoo.

Toukokuussa Forum Marinumissa järjestetään seminaari K-merkinnästä ja rekisteristä, jolloin määritelmät lyödään lukkoon.
 – Ensi kesänä kartoitamme veneitä alustavasti ja kyllä meillä on tavoite, että ensimmäinen K-merkinnän saava vene esitellään ensi vuoden venemessuilla, Yrjö Klippi lupailee.

Teksti: Markus Ånäs, Kauppalehti


Veneiden K-merkintä
  • Vene on rakennettu huvi- tai kilpaveneeksi.
  • Vene on rakennettu Suomessa, tai se on suomalaisen suunnittelijan piirtämä tai vene on yleistä tyyppiä Suomessa tai muuten kansallisista syistä arvokas ja säilytettävä. 
  • Veneen ikä on vähintään 40 vuotta. 
  • Veneellä on oltava hyvin dokumentoitu historia. 
  • Veneen on anomusajankohtana oltava hyvässä merikelpoisessa kunnossa. 
  • Veneen on oltava alkuperäinen, ei vanhan kopio eikä replika. 
  • K-merkintä koskee vain tiettyä venettä, ei venetyyppiä tai koko sarjaa.
Lautakunta voi päättää hyväksyä veneen rekisteriin myös jostain muusta perustellusta syystä, jolloin K-merkinnän voisi saada myös jotkin työ- tai viranomaisveneet. Kilpaveneiden on täytettävä luokkasäännöt, eivätkä moottorinvaihdot ole saaneet muuttaa veneen suoritustehoa merkittävästi. Veneestä on oltava olemassa muun muassa piirustukset, samoin tiedot myöhemmistä korjauksista. K-merkintää voi hakea klassisten veneiden rekisteriin listautumisen jälkeen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti